TST indikátory typ 5

Chemické indikátory

CHEMICKÉ INDIKÁTORY – INTEGRAČNÍ INDIKÁTORY TYP 5

Vhodné pro všechny parní sterilizační cykly. Vkládají se do balíků nebo kontejnerů. Při úspěšném parním sterilizačním cyklu se mění barva z oranžové na černou.

Integrační indikátory typ 5 kontrolují, zda bylo dosaženo všech potřebných parametrů pro úspěšnou sterilizaci (tzn. zda byla přítomna pára, při určité teplotě, po určitý čas = Time, Steam, Temperature).
Indikátory jsou samolepící, po sterilizaci je možné je nalepit do dokumentace pacienta.

Pro teploty 121°C nebo 134°C.

Pro interpretaci výsledků se používá gke vzorník pro změnu barev. jsou obsaženy v baleních po 400-3200 kusech.

Odpovídá normám:

  • ČSN EN ISO 11140-1 typ 5

INDIKÁTORY TYP 5
             

BALENÍ INDIKÁTORŮ

Obj.č. Kód produktu Množství
211-224  C-S-P-5-SV1 400ks
211-226 3 200 ks