TST Indikátory typ 6

Chemické indikátory

CHEMICKÉ INDIKÁTORY – EMULAČNÍ INDIKÁTORY TYP 6

Vhodné pro všechny parní sterilizační cykly. Vkládají se do balíků nebo kontejnerů. Při úspěšném parním sterilizačním cyklu se mění barva z oranžové na černou.

Emulační indikátory typ 6 kontrolují, zda bylo dosaženo všech potřebných parametrů pro úspěšnou sterilizaci (tzn. zda byla přítomna pára, při určité teplotě, po určitý čas = Time, Steam, Temperature).
Indikátory jsou samolepící, po sterilizaci je možné je nalepit do dokumentace pacienta.

Pro teploty 121°C nebo 134°C.

Pro interpretaci výsledků se používá gke vzorník pro změnu barev. jsou obsaženy v baleních po 2000-500-250 kusech.

Odpovídá normám:

  • ČSN EN ISO 11140-1 typ 6

INDIKÁTORY TYP 6

BALENÍ INDIKÁTORŮ

Obj.č. Kód produktu Množství
211-241 2.000 ks
211-242 C-S-P-6-SV1 500 ks
211-243 250 ks

Ke stažení