Servis

Prodejem přístroje a jeho instalací na místě určení vztah zákazník – dodavatel nekončí, ale teprve začíná. Servis je spolu s prodejem nejdůležitější aktivitou firmy. Tomu je podřízen výběr techniků, jejich zázemí a vybavení.

Firma klade důraz na prevenci. Systém pravidelných prohlídek je dozorován pomocí vlastního servisního programu. S předstihem  je známo, který technik kam, kdy a ke komu pojede, jaký servisní výkon je třeba provést, kontakty a preferovaný čas – např. kvůli sanitárním dnům na op. sálech. Mimoto je zajištěn servis „na zavolání“ v případě neočekávané poruchy. Firma zabezpečuje NON STOP Servis 24 hodin denně 365 dní v roce.

Každý servisní zásah je evidován v písemné i elektronické formě. Sledujeme obrátkovost ND, statistiku poruchovosti a vytížení přístrojů dle počtu šarží. Ke sporným servisním zásahům – např. poškození přístroje nebo způsobení závady uživatelem – se pořizuje fotodokumentace a přidává se v el. formě k elektronickému výkazu.

Díky propracovanému systému servisních zásahů se značně snížila poruchovost přístrojů. Celou republiku tak obsáhne relativně malý počet techniků. Firma zvolila strategii profesionální servisní práce s dokonalým zázemím ND. Vozidla techniků jsou vybavena komplexním sortimentem náhradních dílů. Firma Scherex tak předává opravený přístroj tentýž
den!