Servis

Klademe důraz na prevenci. Systém pravidelných prohlídek je dozorován pomocí vlastního servisního programu. S předstihem  je známo, který technik kam, kdy a ke komu pojede, jaký servisní výkon je třeba provést, kontakty a preferovaný čas – např. kvůli sanitárním dnům na op. sálech.

Každý servisní zásah je evidován v písemné i elektronické formě. Sledujeme obrátkovost ND, statistiku poruchovosti a vytížení přístrojů dle počtu šarží.

Díky propracovanému systému servisních zásahů se značně snížila poruchovost přístrojů. Celou republiku tak obsáhne relativně malý počet techniků. Zvolili jsme strategii profesionální servisní práce s dokonalým zázemím ND. Vozidla techniků jsou vybavena komplexním sortimentem náhradních dílů, abychom mohli předat opravený přístroj ještě tentýž den!