Internetový monitoring

Validace, IT monitoring

Pro všechny přístroje nově nainstalované i pro CS z dřívější doby vyvinula firma Scherex svůj vlastní internetový a monitorovací systém. . Prostřednictvím dálkového přenosu dat dostáváme veškeré důležité informace o provozu přístrojů na centrální sterilizaci jakož i u individuálních instalací. Tento systém provádí dohled nad přístroji, zasílá automaticky zprávy o vytíženosti přístrojů, chybných šaržích, a chybových hlášeních. Po síti lze závady identifikovat a některé korigovat. Dochází k úspoře času servisu a snížení nákladů klienta.

V případě poruchy je firma do 10 sekund o této skutečnosti informována a to akustickým signálem a zobrazením červeného bodu na mapě na pravém monitoru. Na levém monitoru lze otevřít záznamy v příslušné nemocnici a analyzovat prostřednictvím grafů pravděpodobnou příčinu závady. Ve většině případů servisní technik vyjíždí na opravu závady s tím, že s velkou pravděpodobností zná příčinu problému.

Přestože námi instalovaná zařízení spadají do kategorie HI-Tec, nelze vyloučit labilitu některého z komponentů. V takovém případě je možno provést rozbor a analýzu procesů zpětně v čase a tak zjistit, zda se jedná o poruchu náhlou, nebo s pozvolným náběhem. Tato možnost extrémně zkracuje servisní proces, neboť technik nemusí hledat a čekat na závadu u zákazníka. Nemluvě o úspoře nákladů na energii, kterou zařízení odebírají i v případě testovacích cyklů.

Uživatel může profitovat z uvedeného systému kromě zobrazení na monitoru také možností automaticky generovat a vytisknou bezprostředně po skončení cyklu Dokumentaci o šarži.

Monitor umístěný na CS lze přepnout do uživatelského módu, kde je i při pohledu z dálky zřejmé, v jakém stavu se nachází ten který přístroj, ale i u probíhajícího programu zbytkový čas do konce cyklu.

Pro účely analýzy vytížení lze zobrazit i přehledný graf s barevným rozlišením

Celý systém byl vyvíjen a následně upgradován cca 10 let. komunikuje se všemi přístroji firem Schaerer, Belimed, Celitron i Renosem. Zákazník tak získává kompatibilní systém s přehledem až 4 přístrojů na jediné obrazovce.

Instalace u zákazníka