Nová Centrální sterilizace v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

V lednu 2019 proběhla rekonstrukce Centrální sterilizace v Nemocnici Benešov. Stávající zařízení byly nahrazeny novými přístroji: 1x parní sterilizátor Belimed MST-V 6-6-12, 1x kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd  Belimed MST-V Fo 6-6-9 a parní sterilizátor Celitron Azteca A 4-5-6 . Součástí instalace byla dodávka zavážecích a transportních vozíků a  zbudování nerezové stěny.

Více viz fotogalerie