Sterilzace, mytí, validace

Materiál ze semináře gke 2014.

V roce 2014 jsme uspořádali seminář na téma sterilizace, mytí a validace.Všichni účastníci semináře obdrželi 100 stránkový materiál s nejnovějšími poznatky v uvedených oblastech. Přednášel Dr.Ulrich Kaiser z firmy gke. Vzhledem k požadavkům ze strany zákazníků jsme se rozhodli uvedený materiál dát k dispozici i těm, kteří se semináře nemohli zúčasnit.

Materiál je volně ke stažení zde.