Stanovisko k PCD testům pro VPS

Je možné pro VPS používat dutinová tělesa dle EN 867-5?

Na základě materiálu rozesílaného konkurenční firmou předkládáme stanovisko firmy Scherex k aplikaci PCD testů u parních sterilizátorů. Materiál naleznete zde.