Přednáška pro ZÚ

Vzhledem k našim edukačním aktivitám jsme byli začátkem března 2014 ZÚ Praha a Středočeského kraje požádáni o přednášku na téma ,,Aplikace chemických a biologických indikátorů ve sterilizačních procesech“.

Tato problematika je upravena vyhláškou 306/2012, v této oblasti však panuje mnoho nejasností. Jedním z důvodů je fakt, že Vyhláška se v některých ustanoveních odvolává na ,,platné normy´´. Tyto nejsou ve zdravotnických zařízeních ani ZÚ standardně dostupné a tudíž nelze přesně specifikovat požadavky, jimiž mají kontrolní systémy disponovat. Je nutno konstatovat, že dotčené normy se odvolávají na další normy a činí tuto problematiku značně nepřehlednou. Problematika se tak stává velmi úzce specializovanou. Různí distributoři upřednostňují vlastní prodej před objektivním informováním zákazníků.

Smyslem přednášky bylo předložit výtahy z norem a souvislosti mezi nimi a návaznost na vyhlášku tak, aby postupy z nich vzešlé byly nezpochybnitelné. Aby kontrolní orgány disponovaly informacemi, kterými disponují zdravotnická pracoviště.

Přednáška byla přijata velmi kladně a z toho důvodu předkládáme nabídku i dalším pracovištím hygienické služby a ZÚ naší účasti a přednášky na jimi pořádaných akcích na základě jejich požadavků. Přednáška je pochopitelně bezplatná účastníci obdrží dokumenty, které vycházejí z jednotlivých norem a navazují na znění Vyhlášky.

Případný zájem (nebo dotaz) můžete vyjádřit na pf@scherex.cz nebo telefonicky na čísle 602 526 717, p.Filouš