Operační stůl pro EuroPainClinic Brno

V prosinci 2020 jsme předali do užívání operační stůl AXIS 500 s příslušenstvím společnosti EuroPainClinics Brno.