Operační stůl AXIS 600 pro Thomayerovu nemocnici – Urologické operační sály

V březnu 2019 jsme předali do užívání operační stůl AXIS 600 včetně příslušenství pro oddělení Urologických operačních sálů.