Komplexní materiál pro validaci parních sterilizačních procesů

Nově-FO validace!

Vstupem vyhlášky 306/2012 Sb. do platnosti akcentoval požadavek na validaci sterilizačních a mycích procesů na Centrálních sterilizacích a Sterilizačních centrech.

Při kontaktu s uživateli i dozorovými orgány ale zjišťujeme, že ,,Validace´´ je velmi často používaný termín, ovšem málokdo ví, co proces validace obnáší. V ČR není zpracován žádný komplexní materiál, který by podrobně popsal postupy a detaily, teorii a účel, praktické postupy i rozsah dokumentace. Tedy to, co v normách uvedeno není.

Firma Scherex se dlouhou dobu zabývá edukační činností a v rámci těchto aktivit se rozhodla na vlastní náklady nechat přeložit volně dostupný materiál od Německé společnosti pro nemocniční hygienu a dát tento text k dispozici všem, kteří projeví o tuto problematiku zájem. Materiál pochází z roku 2009, v té době však už byly v platnosti aktuálně platné normy. Nyní předkládáme první materiál-,,Doporučení pro validaci a rutinní kontrolu sterilizačních postupů při sterilizaci zdravotnických prostředků sytou vodní parou“.

Následovat budou další překlady. Je nutné zdůraznit, že materiál NESMÍ být využíván ke komerčním účelům a stáhnout si ho lze pouze pro vlastní potřebu. Materiál není nikterak zavazující; jde, jak již z názvu vyplývá, o doporučení. Přesto, vzhledem k tomu, že byl zpracován několika špičkovými odborníky, lze ho jen doporučit.

Materiál ke stažení zde.