Centrální sterilizace Český Krumlov

Začátkem února 2013 byla předána do užívání technologie Centrální sterilizace v nemocnici Český Krumlov.

Začátkem února 2013 byla předána do užívání technologie Centrální sterilizace v nemocnici Český Krumlov. Staré nevyhovující sterilizátory byly nahrazeny novou technikou, přibyly i mycí automaty pro reprocesing standardních i MIC nástrojů. Dodána byla i nová úpravna vody a systém pro archivaci dat a internetový monitoring. Viz. fotogalerie.