Aktuálně

25 let na trhu!

Rádi bychom poděkovali všem naším zákazníkům, obchodním partnerům i zaměstnancům za dosavadní spolupráci!

I do budoucna chceme být pro naše zákazníky, spolupracující firmy a dodavatele spolehlivým partnerem, na kterého se mohou vždy s důvěrou a jistotou obrátit.

Operační stůl pro EuroPainClinic Brno

V prosinci 2020 jsme předali do užívání operační stůl AXIS 500 s příslušenstvím společnosti EuroPainClinics Brno.

Centrální sterilizace ORL Humenné

V lednu 2020 proběhla instalace Centrální sterilizace v ORL Humenné. Oddělení bylo vybaveno novými přístroji: 1x parní sterilizátor Belimed MST-V 6-6-9, 1x Mycí automat Belimed WD200 a parní sterilizátor Celitron Azteca AC 450 . Součástí instalace byla dodávka zavážecích a transportních vozíků a zbudování nerezové stěny.

Více viz fotogalerie

Více

Sterilizátor Azteca AC 450 pro nemocnici Skalica

Začátkem listopadu jsme předali do užívání sterilizátor Azteca AC 450 o velikosti 1STJ pro Gynekologické oddělení.

Více

Operační stůl AXIS 600 pro Thomayerovu nemocnici – Urologické operační sály

V březnu 2019 jsme předali do užívání operační stůl AXIS 600 včetně příslušenství pro oddělení Urologických operačních sálů.

Více

Nová Centrální sterilizace v Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov a.s.

V lednu 2019 proběhla rekonstrukce Centrální sterilizace v Nemocnici Benešov. Stávající zařízení byly nahrazeny novými přístroji: 1x parní sterilizátor Belimed MST-V 6-6-12, 1x kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd  Belimed MST-V Fo 6-6-9 a parní sterilizátor Celitron Azteca A 4-5-6 . Součástí instalace byla dodávka zavážecích a transportních vozíků a  zbudování nerezové stěny.

Více viz fotogalerie

Více

Dodávka mycího automatu WD150 do nemocnice Žiar nad Hronom

V prosinci 2018 jsme předali do užívání mycí automat Belimed WD 150 pro oddělení Operačních sálů.

Více

Dodávka sterilizátoru do Nemocnice Prachatice a.s.

Začátkem prosince jsme předali do užívání sterilizátor Azteca AC450 o velikosti 1STJ pro oddělení Centrální sterilizace.

Více